Seminarieprogram

Temat på kommun- och landstingsdagarna är Ett Grönt samhällsbygge och ett flertal seminarium samt tal och panelsamtal kommer att ha den inriktningen. Här nedan ser ni seminarieprogrammet och vilken lokal de olika seminarierna kommer att vara i. Ev förändringar läggs ut löpande.

Ingen föranmälan till seminarierna behövs.

Lördag 10.20-11.50

Vi bygger ut Sverige – hållbar och smart politik för bostadsbyggande och stadsutveckling

Sverige behöver byggas ut. Fler bostäder, mer och bättre kollektivtrafik, samhällen byggda för att hänga ihop. Kommunerna bär ett stort ansvar för att det byggs bostäder, skolor, infrastruktur och samhällsservice. Var kommer staten och regeringen in, och hur kan kommunerna dra bästa möjliga nytta av det som görs på regeringsnivå?

Lyssna på och diskutera med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog.

Lokal: Galaxen 2

Livesändning och inspelning


Grön etableringspolitik gör skillnad

När historiskt många flydde till Sverige under förra året beslutade regeringen att tillfälligt skärpa asyllagarna. I våras samlades partiet för att hitta vägar att höja kapaciteten i mottagandet för att kunna återgå till en human migrationspolitik. På detta seminarium delar vi med oss av framgångar och utmaningar på etableringsområdet från riks-, kommunal- och landstingsnivå.

Deltagare: Maria Ferm, riksdagsledamot, gruppledare och migrations- och etableringspolitisk talesperson och Karin Pleijel, skolkommunalråd i Göteborg och med i SKL-gruppen

Lokal: Visionen

Livesändning och inspelning


Det politiska hantverket

Kommun-, regionråd och politiska sekreterare delar med sig av lärdomar av konstruktiv oppositionspolitik, hur man styr i minoritet och hur man gör när man när man går från opposition till majoritet.
Medverkande: Sara Richert och Niclas Persson, kommunalråd i Örebro, Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne, Stefan Brandt, politisk sekreterare i Region Skåne och Maria Kjellberg, kommunalråd i Kungälv.
Lokal: Kosmos

Livesändning och inspelning


(O)hållbara upphandlingar – hur grön kan en upphandling bli?
Ett hållbart samhälle förutsätter att även offentliga medel används på ett hållbart sätt, och att gröna lösningar kan premieras framför ohållbara i offentliga upphandlingar. Christine Sprinzl (MP Härnösand) jobbar dagligen med upphandlingsfrågor och ger en kort överblick över det styrande regelverket (LOU) samt över förutsättningarna att belöna hållbarheten i upphandlingsprocessen. Karin Lidén, kostchef i Kramfors kommun, har mångårig erfarenhet av livsmedelsupphandlingar, dialog med grossisterna och är känd för sin vilja att hitta kreativa lösningar för att åstadkomma högkvalitativ mat till våra skolelever och äldre.

Medverkande: Christine Sprinzl, upphandlare och Karin Liden, kostchef
Moderator: Rolf Andersson, MP Kramfors

Lokal: Utsikten


Digitaliseringen – vilka krav ställer den på oss?
Vård på tråd genom digitalisering och e-hälsa är en nödvändig och nära förestående reform för svensk hälso- och sjukvård. Hur ser möjligheterna ut? Vad krävs det av kommuner och regioner/lansting för att göra verklighet av visionerna? Hur får vi Miljöpartiet att agera spjutspets och stigfinnare i utvecklingsarbetet?

Deltar gör Anna-Greta Brodin från Myndigheten för delaktighet och Lina Nilsson, doktor i tillämpad hälsoteknik på Linnéuniversitetet.

Värdar är två av partiets mest drivande e-hälsoförespråkare; Agneta Granström, Norrbotten och Margareta Fransson, Östergötland.

Lokal: Alnön


Lördag 13.00-14.30

Vägen till ett fossilfritt Sverige

Isabella Lövin berättar om regeringens klimatpolitik och hur den stärker kommuner och regioners klimatarbete. Göran Hådén redogör för partistyrelsens arbete med klimatfrågan och klimatfärdplanen.

Lokal: Galaxen 2 Livesändning och inspelning


Målbild 2018 ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Miljöpartiet är gröna samhällsbyggare. Vi använder vår plats i de beslutande rummen för att ta gröna steg framåt, för att bygga hopp och framtidstro. Vi diskuterar mål och politiska strategier för mandatperioden och inför valrörelsen.

Föredragande: Amanda Lind, partisekreterare

Lokal: Visionen


En arbetsmarknad där alla får vara med

Innan- eller utanförskap? Hur bygger vi ett lokalsamhälle där alla får plats? I Östersund startade man en innanförskapsakademi genom sitt kommunala bostadsbolag. Syftet är att att nyanlända och unga, genom praktikplatser och utbildning, snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Östersundshem använder sociala klausuler i sin upphandling och sponsoravtal där entreprenörer och samarbetspartner förbinder sig att ta emot praktikanter. Deltagarna deltar parallellt med praktik i ett program där de ges verktyg som tar dem närmare arbetsmarknaden. Nu redan nio månader efter start kan Innanförskapsakademin visa mycket goda resultat.

Medverkande: Sara Wallentin, projektledare, social hållbarhet och integration, Östersundshem AB och Karin Österberg (MP) tidigare ledamot för Miljöpartiet i styrelsen för Östersundshem AB, berättar om både den politiska processen bakom och hur det fungerar i praktiken

Lokal: Kosmos

Livesändning och inspelning


Migration ur ett europeiskt perspektiv
Vi har alla sett bilderna från förra året. Bilder på hur människor, från bland annat Syrien, försöker ta sig till Europa. Vad har hänt sedan dess? Hur ser det ut i Grekland sedan EU:s uppgörelse med Turkiet? Och hur påverkar situationen i Grekland oss i Sverige? Seminariet håll på engelska.

Medverkande: Dimitra Limperopoulou, Local councillor, Peloponnese Region, Head of local Green Party, Greek Minister's of Enviroment Consultant, Nikolaus Sarantis, head of local Green Agricultural Group, member of Greek Green Party, special Advisor of Greek Forest administration office, Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, och Maria Ferm, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson.

Moderator: Jessica Rydell, landstingsråd Kalmar och ledamöt i kommun- och landstingskommittéen

Lokal: Utsikten

Inspelning


Värdefrågor och likabehandling i etableringsfasen

Lyssna på föredrag och panelsamtal utifrån frågorna: Hur kan vi säkerställa jämställdhet och ickediskriminering i etableringsfasen? Hur slår de olika satsningarna på jobb och etablering olika bland kvinnor, personer med funktionsnedsättningar och andra med särskilda behov? Vilka dilemman kan uppstå i vården och hur löser vi dem?

Föredragare: Vanessa Sevedag, sammankallande feminismutskottet jämställdhets- och mångfaldskommittén

Paneldeltagare: Mursal Isa, landstingsråd i Landstinget Dalarna och partistyrelseledamot, Vanessa Sevedag, sammankallande feminismutskottet jämställdhets- och mångfaldskommittén.
Moderator: Kukkamariia Valtola Sjöberg, sammankallande Jämställdhets- och mångfaldskommittén
Lokal: Alnön
Inspelning


Lördag 15.00-16.30

Vårt gemensamma ansvar – så ger vi alla elever en bra skola
Skolkommissionen – förslag för ökad likvärdighet i skolan

Att tillsätta en skolkommission var ett viktigt vallöfte från Miljöpartiet. Nu möts profession och forskning i kommissionen för att ta ett helhetsgrepp om förbättringen av svensk skola och lämna förslag för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet. Här kommer vi diskutera de preliminära förslag som presenterats och hur de kan stärka skolans roll i etableringsarbetet.

Seminariet leds av Gustav Fridolin.

Medverkar gör även Skolkommissionens ordförande professor Jan-Eric Gustafsson och Karin Pleijel, Miljöpartiets representant i kommissionens parlamentariska referensgrupp.

Lokal: Galaxen 2

Livesändning och inspelning


Civilsamhällets roll i integration och etablering

Betydelsen av idrottsrörelsen, studieförbunden, föreningar och nätverks roll är stor, men dess betydelse har visat sig vara av extra viktig under året som gått. Hur kan vi arbeta för att öka möjligheterna och stärka varandra ännu mer? Vi berättar mer och visar på exempel.

Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Tina Ehn, regionpolitiker i Västra Götaland, Assar Häggbladh, Länsstyrelsen Västernorrland, Integration och regional utveckling, Raage Haji, Arbetsförmedlingen i Sundsvall och Ingela Asplund, Riksidrottsförbundet.

Lokal: Visionen

Livesändning och inspelning


Kompetensförsörjning i sjukvården och omsorgen

Kompetensförsörjning inom den regionala och kommunala hälso- och sjukvården är en stor utmaning. Det finns stora skillnader mellan kommuner och landsting/regioner och mellan offentliga och privata vårdgivare. Miljöpartiet har förslag på området och har lokalt drivit t ex nya arbetstidsmodeller för att kunna bli attraktiva arbetsgivare. Ökande krav på jämlik vård i hela landet ställer också krav på landsting och kommuner att kunna rekrytera kvalificerad personal som det oftast råder brist på, vilket inte sällan leder till dyra och ur patient/brukarperspektiv sämre lösningar med t ex stafettpersonal.
Medverkande: Håkan Tenelius, Vårdföretagarna, Barbro Andersson, Kommunalarbetarförbundet, Ulrika Frick (MP), kommunalråd och tidigare ledamot av Västra Götlandsregionens personalutskott

Moderator: Anders Åkesson, regionråd i Skåne

Lokal: Kosmos

Livesändning och inspelningNya medborgare, nya behov, nya lösningar
Sverige har tagit ett stort ansvar i en värld där krig och våld satt djupa spår i många av de som sökt skydd i vårt land. Hur möter den den svenska vården dessa människor så att de kan behandla sina trauman och gå vidare i arbete och studier. Ett av dessa “nya” behov är behandling av posttraumatisk stress (PTS). Vi går igenom vad PTS innebär för den enskilde och vilka möjligheter det finns för behandling, samt hur behovet ser ut och uppskattas vara. Röda korset är en av de aktörer som erbjuder PTS-vård. Genom nya EU-regler kan landsting och kommuner sluta en ny typ av avtal utan upphandling med sk Idéburet offentligt partnerskap eller IOP. Vilka fördelar finns det med IOP och hur kan IOP utvecklas?

Medverkande: Sara Fridlund, rådgivare vårdenheten Röda Korset

Moderator: Lotta Hedström (MP)

Lokal: Utsikten


En reformerad migrationspolitik i en ny politisk verklighet

EU stänger gränserna allt mer för människor på flykt, hur vänder vi denna utveckling?   EU-parlamentariker Bodil Valero berättar om hur den gröna rörelsen driver frågorna.

Lokal: AlnönSöndag 9.15-10.45

Valrörelserna 2018 och 2019 ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Vi är nu i halvtid i mandatperioden och valplaneringen blir allt mer intensiv. Detta seminarium tar sin utgångspunkt i vad vi har gjort, vad vi gör nu och vad vi ska göra framåt för att få så lyckade valrörelser som möjligt. Tillsammans.

Medverkande: Henrik Karlsson, kommunikationschef på riksorganisationen

Lokal: Galaxen 2


Miljöpartiets roll i en samtid där högerpopulism växer sig starkare och värderingsfrågor blir allt viktigare
Jämställdhets- och mångfaldskommitténs seminarium har fått nytt upplägg med anledning av Trumps valseger och de högerpopulistiska vindarna i Europa och Sverige. Den antirasistiska, feministiska kampen behöver fortsätta. Vilken är Miljöpartiets roll i det arbetet?
Deltagare: Gustav Fridolin, Maria Ferm, Annika Hirvonen Falk
Moderator: Kukkamariia Valtola Sjöberg 
Lokal: Visionen

Livesändning och inspelning

Grön ekonomi från vision till verklighet ÖPPET FÖR MEDLEMMAR

Arbetet med att utveckla den gröna ekonomiska politiken går nu vidare, bland annat i form av ett studiematerial. Snart går vi in i valrörelsen där våra värderingar och visioner behöver omvandlas till konkreta förslag. Presentation av arbetet hittills och diskussion om utvecklingen framåt.

Medverkande: Janine Alm Ericson, ekonomiskpolitisk talesperson

Lokal: KosmosMiljöpartiets utbildningssatsningar

Anna Stenvinkel berättar både om Miljöpartiets utbildningsplan och det nya ledarskapsprogrammet. Det senare fokuserar på det värdebaserade ledarskapet och de särskilda ledarskapsutmaningarna vi ställs inför i Miljöpartiet. Sofia Zackrisson berättar om uppföljningen av utbildningensprogrammet Grattis, du är förtroendevald! och Linus Olofsson presenterar hur Miljöpartiet kan arbeta med Studieförbundet Vuxenskolan och vad de kan bistå med.

Medverkande: Linus Olofsson, chef för verksamhetsenheten på Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli, Anna Stenvinkel kanslichef Miljöpartiet de gröna och Sofia Zackrisson, verksamhetsutvecklare på DemokratiAkademin

Lokal: Utsikten


Det bästa laget når målen! Hur utvecklar vi våra valberedningar?

Den nya utbildningen för valberedningar presenteras och en kortare genomgång av uppdraget som valberedare görs.

Medverkande: Katrin Wissing, sammankallande i riksvalberedningen och Helena Lundberg, organisationsutvecklare på partikansliet.

Lokal: Alnön