Utställare


Är du intresserad av att vara utställare så kontakta max.reijer@mp.se.

Vi har både interna och externa utställare på plats. Besök gärna dem under någon fikapaus.

De som deltar är: SOS-alarm, Sveriges Kommuner och Landsting, Lärarnas riksförbund, Svensk Kärnbränslehantering, E.ON, Rädda Barnen, Studieförbundet Vuxenskolan, Smart Classroom Manager, Svenskt Näringsliv, Tidningen Syre, Hållbara städer, Hyresgästföreningen, Norrbotniabanan, Nya ostkustbanan, Botniska korridoren, Sundsvalls Logistipark, Vårdföretagarna, MP riks materialförsäljning, Sajten Engagera dig, Grön Ungdoms riksorganisation, Jämställdhets- och mångfaldskommittén, Kommun- och landstingskommittén och Gröna Seniorer.