Organisation‎ > ‎

Partistyrelsen


Partistyrelsen (PS) är Miljöpartiets högsta beslutande organ mellan kongresserna.
PS träffas ca 10 ggr om året och består av 17 ledamöter. Även språkrören sitter i PS. 
Partistyrelsen väljs av Miljöpartiets kongressombud på kongressen.

PS ska leda partiets arbete, företräda partiet och föra ut politiken tillsammans med språkrören. 
PS ska verkställa de beslut som kongressen fattar, ansvara för partiets tillgångar och utveckla partiets program och visioner.

Partistyrelsens arbetsutskottet (AU) träffas flera gånger per månad och består av sju ledamöter, däribland språkrören. 
AU ansvarar för att bereda ärenden till PS och fattar mindre beslut av mer löpande karaktär. 

Här kan du läsa mer om partistyrelsen ledamöter (mp.se)

Här kan du ta del av
Kontakt

Sammankallande
Marléne Tamlin

1:a vice sammankallande

2:a vice sammankallande

Partistyrelsens sekreterare

 


Underordnade sidor (1): Partistyrelsens rapporter