Kontakt

Miljöpartiet de gröna
Riksorganisation

Pustegränd 1-3 
118 20 Stockholm
08- 545 224 50 (växel)

support@mp.se - när du har frågor som rör flera områden eller annars är osäker på vart frågan ska ställas.

Beroende på ärende kan det vara bättre att 
mejla direkt till någon av dessa adresser:

service@mp.se - frågor som rör medlemsregistret, 
medlemskap och andra ärenden till partikansliet.

admin@mp.se  - frågor om kommunikationsplattformen google apps och mp.se-konton.

webb@mp.se - frågor om mp.se, engagera och medlemswebben.

gront@mp.se - frågor som rör medlemstidningen Grönt.

butiken@mp.se - frågor som rör vår webbutik och material.

support@oneservicedesk.com -  användarsupport för google apps och e-postkonton hos mp.se Öppen dygnet runt.

Ett mp.se-konto ger bland annat tillgång till e-post med mp.se-adress, möjlighet att använda Miljöpartiets dokumenthantering i Google Drive, Miljöpartiets utskicksgrupper samt skapa medlemswebbar. Kontot är fritt för anställda och vissa grupper av förtroendevalda. Mer information om Google apps och e-post hos mp.se.


Miljöpartiet de gröna
Sveriges riksdag
100 12 Stockholm

För politiska frågor
08-786 55 21


Regioner, kommuner och andra länder.

Miljöpartister i Kommunerna (MIK)


(Miljöpartiet de grönas förtroendevalda i Sveriges Kommuner och Landsting)Regeringskansliet

Rosenbad 4

103 33 Stockholm 

Växel: 08-405 10 00


Statsrådsberedningen

Helena Hellström Gefwert, Biträdande presschef

Gunvor G Ericson, Statssekreterare

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Per BolundFinansmarknads-, konsumentminister, samt biträdande finansminister

Näringsdepartementet
Peter ErikssonBostads- och digitaliseringsminister

Isabella Lövin, Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister 

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister

Underordnade sidor (1): Övriga organisationer