Engagera dig‎ > ‎

Hantering av personuppgifter


När du blir medlem
När du ansöker om medlemskap registreras du i Miljöpartiets medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Miljöpartiet, eller för Miljöpartiets egna utskick med hjälp av leverantörer som Miljöpartiet samarbetar med.

Dina personuppgifter kommer att föras vidare till den kommun- och regionavdelning där du blir medlem, men bara till personer med speciell behörighet att hantera uppgifter från Miljöpartiets medlemsregister. Miljöpartiet tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med alla som hanterar personuppgifter från medlemsregsitret.

För alla medlemmar registrerar vi: Namn, Adress och födelseår. Om du inte uppger dessa uppgifter samlar vi in dem via offentliga register som upplysning.se. För att du ska kunna få information och för vår medlemsstatistik, vill vi även att du uppger: Kön, telefon, mobiltelefon och e-post.

När du slutar betala din medlemsavgift är du medlem till kommande halvårsskifte efter det behåller vi dina personuppgifter i ett halvt år för att kunna skicka påminnelser till dig.

Du har rätt att en gång årligen få information om vad vi har registrerat om dig och att få felaktiga eller missvisande uppgifter rättade. Det gör du från Partikansliet

Ansvarig för Miljöpartiets personuppgiftshantering är Miljöpartiet de gröna, riksorganisationen, organisationsnummer 802009-9811. Kontakt: Partikansliet

Personuppgiftsombud, är IT-samordnare Staffan Kuylenstierna.

På hemsidan
De personuppgifter som förekommer på vår hemsida, mp.se, hämtas från vårt uppdragsregister. Endast uppgifter som godkänts för publicering av den som har uppdraget, publiceras på hemsidan. Utöver det lägger våra redaktörer upp informationstexter om de olika förtroendevalda och bilder. Medlemsregisteransvariga hanterar personuppgifter som kommer från uppdragsregister. Webbansvariga hanterar övriga personuppgifter som finns på hemsidan. 

På medlemssidan
Medlemssidan är en öppen hemsida, men vissa delar är bara tillgängliga för vissa grupper. Du registrerar dig i dessa grupper genom att ansluta ditt Google konto eller skaffa ett . Då kommer dina personuppgifter att hanteras i enlighet med Googles användarvillkor och Miljöpartiets policy för hantering av personuppgifter. I vissa sammanhang erbjuder vi möjlighet att registrera sin e-postadress utan att ha ett Google-konto. Det gäller till exempel prenumeration på vårt nyhetsbrev Grön A-post. I dessa fall gäller Googles villkor för formulärtjänsten och Miljöpartiets policy för hantering av personuppgifter.

Om du använder formulär i Google Apps for Business
När du använder dessa formulär registreras du i Miljöpartiets domän i Google Apps for Business. Personuppgifterna kommer bara att användas för det ändamål som anges i anslutning till eller i detta formulär. 

Uppgifter i formuläret som kan knytas till personer gallras när de inte längre behövs, dock senast efter ett år. 
Frågor om dessa formulär skickas till admin@mp.se. I dessa fall gäller Googles villkor för formulärtjänsten och Miljöpartiets policy för hantering av personuppgifter.

Om du anmäler dig till kongressen
När du anmäler dig till kongressen registreras du i Miljöpartiets medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enligt med personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Miljöpartiet. Uppgifterna som samlas in varierar med arrangemang, men vilka uppgifter som hanteras framgår av formuläret. Uppgifterna avidentifieras i medlemsregistret efter ett år, men de sparas i ekonomisystemet i 7 år i enlighet med bokföringslagen om du blir fakturerad för ditt deltagande.

Om du ger en gåva

När du ger en gåva registreras du i Miljöpartiets medlemsregister. Personuppgifterna hanteras i enligt med personuppgiftslagen, PUL. Uppgifterna kommer bara att användas inom Miljöpartiet, eller för Miljöpartiets egna utskick med hjälp av tryckerier som Miljöpartiet samarbetar med.

Vi registrerar gåvor för att kunna redovisa stora gåvor enligt partiernas överenskommelse och för att kunna kontakta dig. Eftersom partierna kommer att bli mer beroende av andra intäkter än partistöd, kanske vi kontaktar dig med en förfrågan om ytterligare gåvor.


Rätt att vara hemlig med sitt medlemskap
Medlemmar i politiska partier har rätt att hålla sitt medlemskap hemligt. All information som krävs för att utöva sina demokratiska rättigheter som medlem hanteras därför i vårt medlemsregister. För det behöver man inte registrera sig någonstans utöver de tjänster som används för betalning av medlemsavgiften.

Frågor och synpunkter på Miljöpartiets personuppgiftshantering skickas till service@mp.se. Du kan också begära att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall vilka uppgifter. Personuppgiftsombud är Staffan Kuylenstierna

Läs mer