Engagera dig‎ > ‎

Nätverk

Detta är Miljöpartiet de grönas nätverk, 
antagna av partistyrelsen.
Information om nätverken ges av partistyrelsens sekreterare.

Gröna Seniorer
Kontaktpersoner:
Ingrid Bergman, språkrör
Yngve Petersson språkrör 
Kontaktperson i partistyrelsen: Ethel Sjöberg

Klimatnätverket
Kontaktperson: Roger Bydler
Kontaktperson i partistyrelsen: Göran Hådén

Gröna Landsbygdsnätverket
Kontaktperson: Anna Hildebrand
Kontaktperson i partistyrelsen: Tina Ehn

Nätverket för biologisk mångfald
Kontaktperson: Jenny Lundström
Grönt Fackligt nätverk
Sammankallande: Merete Kapstad070-579 39 76
Kontaktperson i partistyrelsen: Mats Dahlberg

Nätverket har en diskussionsgrupp på Google. Meddela sammankallande om du vill få tillgång till gruppen.

Grönt hbtq-nätverk
Kontaktperson: Petter Forkstam
Kontaktperson i partistyrelsen: Maria Ferm
Underordnade sidor (1): Övriga nätverk